ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2564

64592

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกันยายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<