ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน