ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2564

reo6_01112564_0001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<