ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน