ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

reo6_01122564_001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<