ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2564

reo6_04012565_0002

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนธันวาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<