ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2565

reo1_01022565_111

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนมกราคม 2565 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 256 >> คลิกที่นี่ <<