ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีทำงาน ประจำปี พ.ศ.2554
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร >>>คลิกที่นี่<<<