ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

reo6_01032565_00001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256>> คลิกที่นี่ <<