ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2565

reo6_01042565_0101

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนมีนาคม 2565 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนมีนาคม 256>> คลิกที่นี่ <<