reo6_22042565_1010

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เข้าคารวะท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย พร้อมนี้ได้ร่วมพูดคุยวางแผนการลงพื้นที่ศึกษาภูมิประเทศภาคใต้  ของคณาจารย์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 64 ในระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2565 นี้ด้วย