reo6_27042565_001

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (ก่อนเปิดเทอม) ณ ห้องประชุม สนง.ศธจ.ตรัง โดยมี นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานกล่าวเปิดการประชุมและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดรายงานข้อมูลฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ