reo6_27042565_0002

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยม รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา) โดยมี นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพวรรณ จันดี ผอ.รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน