reo6_28042565_001

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. นายสง่า  แต่เชื้อสาย ผช.เลขาธิการ สอศ. น.ส.อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (ก่อนเปิดเทอม) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยม วษท.กระบี่ โดยมีนางมณี วรรณสอน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดรายงานข้อมูลฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ