reo6_05052565_01_01_02

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม