ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2565

reo6_005052565_001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนเมษายน 256>> คลิกที่นี่ <<