reo6_09052565_001

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. นางณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ วษท.ระนอง สังกัด สอศ. โดยมี นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายศิริพงษ์ เมียนเพ็ชร์ ผอ.วษท.ระนอง และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน