reo6_11052565_001วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์ เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ รร.วัดสุวรรณาวาส (รร.คุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา) สังกัด สพป.พังงา โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายพีรวิชญ์  ศักดาสาวิตร ผอ.รร.วัดสุวรรณาวาส และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน