reo6_11052565_002

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์ เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยม รร.ทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับมัธยมศึกษา) โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รอง ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายพรศักดิ์  ทวีรส ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ