reo6_12052565_001

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำนวยความสะดวก และบริจาคโลหิตร่วมกับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง