reo6_01062565_111

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำนวยความสะดวก และบริจาคโลหิตร่วมกับประชาชน ณ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมทีมงานจิตอาสาพระราชทาน 904