reo6_03062565_33

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วิทยากรจิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 รหัส 4A-338 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจัหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจิตอาสา 904 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา หน่วยทหาร นักเรียน และพสกนิกรชาวระนองในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ