ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

reo6_022062565_0001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565>> คลิกที่นี่ <<