reo6_08062565_001

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม