เอกสารประกอบการพัฒาบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. ปีงบประมาณ 2553 ฉบับการประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้วยการบริหารจัดการใหม่ วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 16:42 น.)