">.

เราสามารถฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ โดยการทำในสิ่งที่เราชอบ เช่นการอ่านการ์ตูน และเลือกการ์ตูนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ
ขอขอบคุณ อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร