รายงานผลการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4

ณ หน่วยพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต


10_25570729_1

 

 

สถานที่พัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต


 

10_25570729_2

 

สถานที่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต