ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 

>>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560  คลิกที่นี่