รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560-รอบ-12-ศธภ.7