บริการหอพัก 

** ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ**

  • ห้องพักรวมปรับอากาศ สามารถพักได้ห้องละประมาณ 10-20 คน (ตามขนาดห้อง) มีทั้งหมด 5 ห้อง ค่าบริการ คนละ 100 บาท ต่อ 1 คืน
  • ห้องพิเศษปรับอากาศ สามารถพักได้ห้องละ 2 คน  มีทั้งหมด 2 ห้อง ค่าบริการห้องละ 400 บาท ต่อ 1 คืน

13

14

15

img16

 * หมายเหตุ ผู้เข้าพักต้องเตรียมผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย


 บริการห้องประชุม

  • ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สามารถเข้าประชุมได้ 100 คน ค่าบริการวันละ 3,000 บาท

 

11

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต 

โทร. 076 212229, 076 222800 โทรสาร ต่อ 102