You are here: หน้าแรก

ศธภ.11 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 26 ตุลาคม 2558  นายพัฒนา  ชมเชย  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 พร้อมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 มอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับคุณธวัชชัย เยาว์นุ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และคณะในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

 


 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดกิจกรรมเสมายามเช้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

alt วันนี้ (15 ต.ค. 58) นายพัฒนา  ชมเชย  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในกิจกรรมเสมายามเช้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานการศึกษา จำนวน 36 คน ประเด็นการพูดคุยในครั้งนี้มีเรื่องการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา การจัดสวัสดิการ การจัดกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญ  และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสงขลา และมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา (ศศธ.จ.สงขลา)สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 13 ต.ค. 58 นายพัฒนา  ชมเชย ผอ.ศธภ.11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากร  ปลูกต้นไม้เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.ศธภ.11 ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา  ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WAKAF BHARU KELANTAN MALASIA ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน  และร่วมพิธีปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559  ณ โรงเรียนวัดปากแพรก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้น ชมกิจกรรมงานวันอาเซียน เช่น ฐานการเรียนรู้เพลงนานาชาติของประเทศมาเลเซีย รำวง อาหาร และ หนังตะลุง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา  ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 130 คน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 altวันที่ 15 กันยายน 2558  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับ เครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนวัดหนองบัว)  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 30 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com