You are here: หน้าแรก

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569)

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา ชมเชย ผอ.ศธภ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ รร.สยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมิสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีส่วนร่วมในการนำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษาในช่วง พ.ศ.2560 - 2569 โดยมี นายสุชาติ เหล่ากอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) เป็นวิทยากร และมีผู้รับผิดชอบงานแผนจาก สพม.11, สพม.12, สพป., อศจ., กศน., อบจ., มหาวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 35คน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

 นายณชดล เจริญกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และคณะข้าราชการ ศธภ.11 เข้าร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ศธภ11

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 16 มี.ค. 58  ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพัฒนา ชมเชย  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.13 เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ศธภ.11

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

วันที่ 9 มีนาคม  2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 11  ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่  9-12 มีนาคม  2558   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โดยมี นายณชดล  เจริญกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และบุคลากร  ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมและรับฟังคำชี้แจงนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 วันที่ 27 มกราคม 2558 นายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อการรับฟังคำชี้แจง มอบนโยบาย และประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเยี่ยมชมสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

ศธภ.11 จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
  

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 30 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com