You are here: หน้าแรก

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

altศธภ.11 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  โดยมีนายนิพนธ์  บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคม  ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีในสังคม รวมถึงการจัดนิทรรศการความรู้  ผลงาน  และเวทีประกวด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรุ้เรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  19 กันยายน  2558  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดงานรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประจักษ์  ช่างเรือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  11  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558      

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 17-20 สิงหาคม 2558 ศธภ.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราข และพัทลุง  เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานและการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน Eucation for All:EFA)ในระดับกลุ่มจังหวัดด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

นายเสถียร รุกขพันธ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผน และนายศุภมิตร  ธัมมิกะกุล ผอ.กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณพิธีเวทีสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา เวลา 17.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นางภัคชุดา เสรีรัตน์ และนางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้เชิญพานพุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

altวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ศธภ.11 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อให้กลุ่มงานในสำนักรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  1. นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ 2. นางเพ็ญศรี มณีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ ในโอกาสได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ศธภ.11 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิชากรณ์ นาคเนียม

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 31 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com