You are here: หน้าแรก

ศธภ.11 ร่วมต้อนรับชาว ศอบต.

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีนายพัฒนา  ชมเชย  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 หัวหน้ากลุ่ม  และ      บุคลากรร่วมต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
altเมื่อวันที่ 16 เม.ย.58 นายพัฒนา  ชมเชย  ผอ.ศธภ.11 และนายณชดล  เจริญกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียนปี 2558 ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้มีจำนวน 5 คน ซึ่งช่วยปฏิบัติงานราชการในระหว่างวันที่  16 เม.ย.58 - 18 พ.ค. 58 รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 วัน
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อสนองพระราชดำรัสพระองค์ท่านที่ต้องการจะพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ใน 8 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569)

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา ชมเชย ผอ.ศธภ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ รร.สยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมิสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีส่วนร่วมในการนำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษาในช่วง พ.ศ.2560 - 2569 โดยมี นายสุชาติ เหล่ากอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) เป็นวิทยากร และมีผู้รับผิดชอบงานแผนจาก สพม.11, สพม.12, สพป., อศจ., กศน., อบจ., มหาวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 35คน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

 นายณชดล เจริญกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และคณะข้าราชการ ศธภ.11 เข้าร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ศธภ11

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 16 มี.ค. 58  ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพัฒนา ชมเชย  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 33 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com