You are here: หน้าแรก

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ศธภ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)
ถวายพระพร ร.10
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ

ศธภ.6 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) เป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมดังกล่าว โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบค่ายย่อยที่ 1      มีผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่/กรรมการ จากหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เข้าร่วม จำนวน 183 คน โดยมีนางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 1
คายยวกาชาด

ศธภ.6 ร่วมกับ ศธภ.7 จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564)ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  1) ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสตูล  2) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 3) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
รปประชมแผนกระบ1

ศธภ.6 ร่วมกับ ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564)ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564) และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอ        งบประมาณรายจ่าย (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  1) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสตูล  2) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 3) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
รปประชมแผนกระบ

หน้า 5 จาก 31

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com