You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่และสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
รปประชมขบเคลอนศธจ

ศธภ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้   นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญนำข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)
รปถวายพระพรสมเดจพระนางเจาสรกต1

ศธภ.6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้   นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.กศน.จังหวัด สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สพม.11 สพม.12 และคณะทำงานจาก สนง.ศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งสิ้น 30 คน
รปประชมสรปผลอตลกษณ

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ศธภ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)
ถวายพระพร ร.10
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ

หน้า 8 จาก 35

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com