You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 8/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ประชม260361

กพร.สป.ศธ.ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2560 ของ ศธภ.6

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางกุลชญา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ให้การต้อนรับ

รปประเมนคำรบรอง

คณะเจ้าหน้าที่ ศธภ.6 ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ตามรูปแบบประชารัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง : จังหวัดชุมพร โดย นายวินัย คุณวุฒิ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และคณะให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดชุมพร
รปประเมนโครงการประชารฐ

ศธภ. 6 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในวันที่ 1ุ6 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฒโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 กล่าวต้อนรับ

รปดงานสระบร

ศธภ. 6 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561  โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการบูรณาการการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

รปดงานปราจน

ศธภ.6 เปิดให้ประมูลเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจขายอาหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความประสงค์จะเปิดทำการให้บุคคลทั่วไปยื่นประมูลเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ พื้นที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เดิม ตั้งอยู่เลขที่ 173 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) เลขที่ 138 ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 7545 0964-5

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์1
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์2

หน้า 9 จาก 30

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com