100002วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching & Mentoring โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะกาลล่า อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายประดิษฐ์ โมฬาศิลป์ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ