reo6_26042565_004

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (ก่อนเปิดเทอม) และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายวิชัย สังฆะมะณี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล กล่าวต้อนรับ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดรายงานข้อมูลฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ