reo6_27042565_003

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม