reo6_27042565_04

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านน้ำพราย สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (โรงเรียนคุณภาพเครือข่าย ระดับประถมศึกษา) โดยมี นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนายพลกฤต หัสสะโร ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพราย และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนิน