103501384_189039425745481_4065417242858508752_nวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๖ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลกานตราช อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัด สช.โดยมีนายสุนันท์ สุวรรณสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ