reo6_10062563_07วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัด สพม.13 โดยมีนายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ นายสุชีพ ขาวอ่อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้แทน สพม.13 คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ