reo6_11062563_01วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมี นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พังงา นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ