คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การมอบโล่ เกียรติบัตรให้กับครูดีเด่น โดยมีคณะครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก