reo6_04122563วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายทรงศักดิ์  โต๊ะทอง  ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ