คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนเมืองถลาง เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 ทั้งนี้ปัญหาของการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันดำเนินอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒราประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน