ภาพกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการและบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมต้อนรับและรับทราบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

นายเจน  แผลงเดชา  รางาน / วิทูร  ทวีปรีดา ภาพ