DSC01684_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ผลปรากฏว่า นางสาวชนิกานต์ อังกาบแก้ว และนางสาวฉายนภา หนูจีนเส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้คะแนนสูงสุดและเป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสต์ฯ ที่ 10 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นฤมล นำจันทร์ รายงาน