reo6_06052565_01_01

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารรประโยชน์ (กิจกรรม 5 ส.) ณ อาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565