reo6_09052565_00002

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยม รร.อนุบาลบ้านด่าน สังกัด สพป.ระนอง (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา) โดยมี นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง นางชาลี คธาเพ็ชร ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ